Budowa i stan kościoła

Kościół     Kościół drewniany konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami na podmurówce kamienno - cementowej, nawa na planie prostokąta o ściętych od zachodu narożach, Prezbiterium węższe zamknięte trójboczną zakrystią, nad którą loża otwarta ku prezbiterium. Przy nawie od zachodu i południa kruchty. Wnętrze rozdzielone na nawy trzema parami słupów, przykryte płaskim stropem belkowym. Chór muzyczny z balustradą tralkową, wsparty na dwóch słupach. Okna prostokątne. Dachy dwuspadowe kryte blachą cynkową, na kalenicy wieżyczka na sygnaturkę, ośmioboczna ażurowa ostrosłupowa.
Długość kościoła 25,38m. 2,90m, (kruchta)
Szerokość 11,10 m. (nawa) i 9,10 m. (prezbiterium).