Historia kościoła w Sarbiewie

     Parafia Sarbiewo powstała prawdopodobnie w XIII wieku. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z roku 1411. Dokumenty wizytacyjne z 1693 roku podają, że ówczesny kościół był drewniany, pod wezwaniem świętego Stanisława, konsekrowany w 1522 roku. Akta wizytacyjne podają również, że kościół ten miał dobudowane dwie kaplice, liczył sześć ołtarzy i był bardzo zniszczony.
     Według akt z roku 1775 staraniem Młockiego - stolnika ziemi Wyszogrodzkiej kościół został gruntownie wyremontowany około 1757 roku. Wtedy wystawiono sygnaturkę i prawdopodobnie zmieniono pokrycie dachu.
Na początku XIX wieku kościół był na tyle zniszczony, że w latach 1825 - 1838, nabożeństwa odprawiano w kaplicy w Smardzewie. Na przeprowadzenie remontu, ks. Ignacy Wierucki, ówczesny proboszcz sprzedał część naczyń liturgicznych za 1376 złotych polskich. Remont ten został udokumentowany napisem na belce sufitowej w prezbiterium: „R 1838 reperowany Kosiński cieśla". Ks. Gawarecki podaje, że kościół w Sarbiewie miał wówczas sześć okien, trzy ołtarze ( nie sześć jak w 1693r.), nie było też bocznych kaplic. Ostatni remont dotyczył chyba tylko więźby dachowej i poszycia dachowego.
W latach 1859 - 1862 prowadzono dalej prace remontowe pod kierunkiem budowniczych Wojciecha Wodzyńskiego i Jaroszewicza. Wtedy ściany kościoła wzmocniono lisicami i oszalowano.

     W czasie kolejnego remontu przeprowadzonego w latach 1908 -1912 dobudowano kruchtę zachodnią, zmieniono okna z prostokątnych na półkoliście zamknięte u góry, przykryto kościół blachą ocynkowaną, pomalowano wnętrze świątyni.
W roku 1962 kościół zelektryfikowano położono nową podłogę i pomalowano.

     W roku 1981 rozpoczęto kolejny remont generalny kościoła. W ramach tego remontu prowadzonego pod opieką ks. Stanisława Czyża kościół podniesiono, wymurowano podmurówkę kamienną, wymieniono podwaliny, wykonano flekowanie i impregnację ścian i więźby dachowej, odeskowano kościół wewnątrz i na zewnątrz, przykryto dach blachą cynkową, zrobiono nowy sufit, podłogę w prezbiterium, zrobiono nowe okna przywracając im pierwotny kształt, przywrócono belkę tęczową z rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego.
W 1999 roku kościół zaimpregnowano, natomiast w roku 2001 wyposażono go w ławki i nowe konfesjonały. Rok później wyremontowano posadzkę w prezbiterium, wymieniono instalację elektryczną i nagłośnienie.