Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia bieżące

 1. Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce człowieka, by móc stać się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miłością, może to zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. Odkrywajmy, w jak wielkiej tajemnicy bierzemy udział.

 2 Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o wszystkich pracownikach służby zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami.

3. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. W nowym numerze możemy poczytać o synodzie do którego jesteśmy zaproszeni; o kryzysie na naszej wschodniej granicy; o niezwykłej beatyfikacji o. Maksymiliana M. Kolbego, która dokonała się w 1971 roku; o opiece paliatywnej, tak ważnej i trudnej, szczególnie poza miastami. Także o energetyce przyszłości oraz o Opactwie w Czerwińsku, fotoreportaż jako zaproszenie dla tych, co nie byli. Zachęcam do lektury

4.  Przeminęło już 50% października – miesiąca modlitwy różańcowej. Nieustająco rozważamy tajemnice Boże, wzywamy wstawiennictwa Matki Bożej i przedstawiamy Bogu codzienne sprawy własne, najbliższych i tych, którzy powierzają się naszej pamięci. Zachęcam do odmawiania różańca w rodzinach. Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o 16.30. W niedziele o 8.30.

5.   Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Już zacząłem przyjmować tzw. wypominki roczne i jednorazowe. Dziś możemy zabrać karteczki przygotowane, by na nich napisać imiona swoich bliskich zmarłych, których chcemy powierzać Bogu we wspólnej modlitwie.

6. Dziękuję za przekazane w minioną niedzielę ofiary. Do puszek zebraliśmy 800 zł na Dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecie i tyle przekazałem. Natomiast na tacę zebraliśmy 1600 zł i jako pomoc siostrom Klaryskom w Przasnyszu przekazałem sumę 3000 zł. Za ten gest życzliwości serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.

 

 


 

 

Słowo Biskupa Płockiego z okazji 30 rocz. wizyty św. Jana Pawła II w Płocku

Drodzy Diecezjanie!

Dnia 7 czerwca minie trzydzieści lat od pamiętnej, historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, której hasłem były słowa: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Jan Paweł Wielki przypomniał nam wówczas treść Dekalogu i przykazania miłości. W stolicy naszej diecezji wspominano również objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, męczeńską śmierć dziś błogosławionych: abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego oraz zamknięto 42. Synod Diecezjalny.

Szlak pielgrzymki objął płytę stadionu Wisły Płock, plac przed Wyższym Seminarium Duchownym, Zakład Karny (jedyne więzienie w  Polsce, odwiedzone przez papieża), Bazylikę Katedralną i wzruszające spotkanie w domu biskupów płockich, z którego dwóch okien papież przemówił do pielgrzymów. Na początku czasu transformacji ustrojowej i społecznej św. Jan Paweł II chciał uwrażliwić nas na konieczność liczenia się z Bogiem i Jego prawem w podejmowanych reformach. W czasie homilii podczas Mszy św., której transmisja była także inauguracją działalności Radia Diecezji Płockiej, pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce, Ojciec Święty zachęcał zebranych: „[…] serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt z  was i  nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na  cudzą biedę. I  bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w  którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu «uczciwość»: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i  prawdziwego rozwoju” (Płock, 7 czerwca 1991 r.).

Po  trzydziestu latach widzimy, jak bardzo prorocze były to słowa. Zapraszam Was, Kochani Bracia i Siostry, do włączenia się w tegoroczne diecezjalne dziękczynienie za papieską pielgrzymkę do Grodu Krzywoustego. Nasze świętowanie rozpoczniemy w  kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w  parafii pw. św. Jadwigi w  Płocku w  niedzielę, 6 czerwca br., czuwaniem modlitewnym o godz. 14.30, prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. O godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który wygłosi także Słowo Boże. Następnie przejdziemy na Plac Celebry w pobliżu Orlen Areny w Płocku, gdzie zostanie odsłonięty i poświęcony nowy pomnik, upamiętniający papieską pielgrzymkę, sfinansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka, wykonany według projektu prof. Stanisława Słoniny.

Zapraszam serdecznie do koncelebry wszystkich księży, którzy wówczas przygotowywali papieską pielgrzymkę i organizowali przyjazd wiernych z całej diecezji. Liczę na obecność sióstr zakonnych, alumnów seminarium duchownego, osób życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich, pocztów sztandarowych, osób zaangażowanych w budowę pomnika i wszystkich, którzy chcą wspomnieć tamto historyczne wydarzenie. Z uwagi na wymogi sanitarne będzie możliwe uczestniczenie w liturgii także na zewnątrz kościoła oraz za pomocą transmisji.

Kochani Diecezjanie! Nie gaśmy Ducha, zapalonego na Mazowszu w czasie papieskiej wizyty, za którą dziękujemy Bożej Opatrzności. Owocem tamtego spotkania było wiele wybudowanych kaplic i kościołów na terenie diecezji, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach, rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, a także działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jan Paweł Wielki wyznał wówczas: „Mam nadzieję w miłosierdziu Bożym i waszej modlitwie”. Niech ta sama nadzieja wypełnia nasze serca w miesiącu poświęconym Sercu Jezusowemu. Przez wstawiennictwo św. Papieża Polaka zawierzamy Chrystusowi na nowo losy naszej diecezji i naszej Ojczyzny. Na czas radosnego świętowania z serca Wam błogosławię w imię Ojca † i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 30 maja 2021 r. W uroczystość Trójcy Przenajświętszej Wasz Biskup Piotr

Poświęcenie palm i pokarmów

Modlitwa poświęcenia palm

Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć † te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, * mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

albo

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, † pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, * abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

palmy

 

Błogosławieństwo pokarmów /może być w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego/:

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

swieconka

Apel egzorcystów Diecezji Płockiej

InteliImage

Zwracamy się z apelem do rodziców, nauczycieli oraz wychowawców dzieci i młodzieży, aby nie organizować i nie uczestniczyć w inicjatywie zwanej „Halloween”. Jest ona obca kulturze polskiej i chrześcijańskiej. Często wiąże się ze wzrostem liczby opętań wśród dzieci, które wcześniej bawiły się w Halloween. Zgłaszają się do nas rodzice z prośbą o pomoc, z powodu pojawiających się  problemów u dzieci, które brały udział w różnych „zabawach”, odbywających się w okolicach 31 października. Halloween nie jest niewinną, beztroską zabawą, ale grozi otwarciem się na działanie złych duchów. Osoby biorące udział w Halloween nie muszą uczestniczyć w złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, czy profanować cmentarze bądź Najświętszy Sakrament. Już samo wejście w przestrzeń demonów, choćby dla zabawy, jest niebezpieczne.

Zachęcamy, by zastąpić te niebezpieczne praktyki świętem Holyween - organizacją korowodów świętych, podczas których dzieci i młodzież przebrani za świętych, na przykład swoich patronów, uczestniczą w balach świętych i czuwaniach modlitewnych.

Kościół zawsze potępiał praktyki okultystyczne i satanistyczne. Przeciwko Halloween w 2009 roku wypowiedział się papież Benedykt XVI, określając je jako „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”, które „promuje kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej, magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych”.

Apelujemy zatem, by unikać tych duchowych zagrożeń. Pamiętajmy, że diabeł nie żartuje!

Płock, 27 październik 2017 r.

Egzorcyści Diecezji Płockiej

Intencje mszalne - 18.10. - 31.10.2021r.

Poniedziałek 18.10

godz. 17.00 + Grzegorza Najechalskiego - ucz. pog. 

godz. 17.30 + Antoniego, Leokadię i Alfreda Piotrowskich

Wtorek

godz. 17.00 + Jacka Wiśniewskiego - ucz. pog.

godz. 17.30 + Irenę Męczyńską - ucz. pog.

Środa

godz. 17.00 + Irenę Nader

godz. 17.30 + Urszulę Lewandowską - ucz. pog.

Czwartek

godz. 17.00 + Tadeusza Goszczyńskiego, Jana i Helenę Graczyk

godz. 17.30 O Boże błog. i łaski dla Dagmary i Adriana - int. ślubna

Piątek

godz. 17.00 + Mariannę i Jana Popłonkowskich

godz. 17.30 + Ireneusza Klękowicza /r. śm./

Sobota

godz. 17.00 + Czesława i Ryszarda Rykalskich, Stanisława Rogalskiego

godz. 17.30 + Danielę i Wojciecha Wyrzykowskich, Jana i Mariannę Sadkowskich, Tomasza Raczyńskiego

Niedziela 24.10

godz.  9.00 + Tadeusza, Halinę i Leszka Piórkowskich

godz. 12.00  Za Parafian - O Boże błog. i łaski dla małż. Teresy i Józefa Pilitowskich w 40 r. ślubu

godz. 16.00 + Tadeusza Lewandowskiego /im./

Poniedziałek

godz. 17.00 + Irenę, Janinę, Ignacego i Zofię Figat

godz. 17.30 + O Boże błog. i laski dla Agnieszki i Tomasza - int. ślubna

Wtorek

godz. 17.00 + Zbigniewa Bronowskiegp - ucz. pog.

godz. 17.30 O BOże błog. i łaski dla Marty i Dariusza - int. ślubna

Środa

godz. 17.00 + Irenę Męczyńską - ucz. pog.

godz. 17.30 O Boże błog. i łaski dla Justyny i Sławomira - int. ślubna

Czwartek

godz. 17.00 + Józefa /4/ i Krystynę Wirszewskich

godz. 17.30 O Boże błog. i łaski dla Julii i Piotra - int. ślubna

Piątek

godz. 17.00 + Grzegorza Najechalskiego - ucz. pog.

godz. 17.30 O Boże błog. i łaski dla Anny i Jerzego - int. ślubna

Sobota 

godz. 17.00 + Tadeusza Więcława /im./

godz. 17.30 + Jacka Wiśniewskiego - ucz. pog.

Niedziela 31.10

godz. 9.00 + Tadeusza Fonderskiego

godz. 12.00 Za Parafian

godz. 16.00 + Andrzeja i Stanisława oraz teściów Słupeckich, r-ców Cieplik i dz-ków Łukaszewskich

Róże Różańcowe w par. św. Antoniego w Sarbiewie

 

 

Intencja modlitwy: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia.

Módlmy się również o zatrzymanie pandemii, o siłę i zdrowie dla pracującej ciężko służby zdrowia, za wszystkich chorych i cierpiących.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Bożena Konopka ĆWIKLIN
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Urszula Trochonowicz
3 Narodzenie Pana Jezusa Anna Długoszewska JAROCIN
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Przemysław Długoszewski
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Barbara Rakowska
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Elżbieta Garczewska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Alina Garczewska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Maria Długoszewska
4 Przemienienie na Górze Tabor Mateusz Długoszewski
5 Ustanowienie Eucharystii Maria Lenard
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Krystyna Goszczyńska
2 Biczowanie Pana Jezusa Helena Lewandowska
3 Cierniem ukoronowanie Janina Ezman
4 Droga krzyżowa Barbara Zacieska
5 Śmierć na krzyżu Jadwiga Nowakowska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Agnieszka Bronowska
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Agnieszka Żołądek SZYMAKI
3 Zesłanie Ducha Świętego Kamil Dobrosielski
4 Wniebowzięcie NMP Zofia Ciemniewska ĆWIKLIN
5 Ukoronowanie NMP Halina Przetacka
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Ks. Janusz Ziarko SARBIEWO
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Karolina Budek
3 Narodzenie Pana Jezusa Małgorzata Witulska DŁUŻNIEWO
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Maria Staniszewska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Michał Staniszewski
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Żaneta Chudzyńska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Maria Męczyńska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Beata Męczyńska
4 Przemienienie na Górze Tabor Anna Męczyńska
5 Ustanowienie Eucharystii Martyna Męczyńska-Snopek
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Barbara Tobolska
2 Biczowanie Pana Jezusa Barbara Żmijewska
3 Cierniem ukoronowanie Barbara Gwiazdowska SARBIEWO
4 Droga krzyżowa Małgorzata Popłonkowska
5 Śmierć na krzyżu Zbigniew Popłonkowski
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Małgorzata Urbaniak
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Patrycja Szymańczyk
3 Zesłanie Ducha Świętego Agnieszka Szymańczyk
4 Wniebowzięcie NMP Zofia Leszczyńska
5 Ukoronowanie NMP Bożena Folk
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA M.KOLBE Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Anna Jadczak GALOMIN
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Bogdan Socha
3 Narodzenie Pana Jezusa Janina Kowalska GALOMINEK
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Barbara Fronczak
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Danuta Szpojankowska
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Grzegorz Szpojankowski
2 Objawienie się na weselu w Kanie Teresa Nader
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Danuta Kleniewska
4 Przemienienie na Górze Tabor Beata Kleniewska
5 Ustanowienie Eucharystii Joanna Wojciechowska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Henryka Pawelska
2 Biczowanie Pana Jezusa Grażyna Laskowska
3 Cierniem ukoronowanie Bożena Fonderska GALOMIN
4 Droga krzyżowa Aneta Fonderska
5 Śmierć na krzyżu Maria Lewandowska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Anna Sokołowska
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Teresa Rutkowska
3 Zesłanie Ducha Świętego Krystyna Gozdan
4 Wniebowzięcie NMP Helena Figurska
5 Ukoronowanie NMP Teresa Pruszkowska
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. JACKA Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Jolanta Śliwińska GALOMIN
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Julia Łukaszewska WOLA FOLWARK
3 Narodzenie Pana Jezusa Agnieszka Łukaszewska
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Ewa Felczak
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Iwona Dębska
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Maria Dłutek GALOMINEK NOWY
2 Objawienie się na weselu w Kanie Teodozja Czarnecka
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Magdalena Czarnecka
4 Przemienienie na Górze Tabor Cecylia Rychlik  
5 Ustanowienie Eucharystii Marianna Paruszewska ĆWIKLINEK
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Anna Michalska
2 Biczowanie Pana Jezusa Zofia Brzezińska WOLA DŁUŻNIEWSKA
3 Cierniem ukoronowanie Irena Ostapowska DŁUŻNIEWO
4 Droga krzyżowa Julia Męczyńska
5 Śmierć na krzyżu Zuzanna Lewandowska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Beata Lewandowska
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Agata Staniszewska SARBIEWO
3 Zesłanie Ducha Świętego Elżbieta Kaczyńska DŁUŻNIEWO
4 Wniebowzięcie NMP Wiesława Banasiewicz SZYMAKI
5 Ukoronowanie NMP Krystyna Mendelewska GALOMIN
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

 

 

 

 

W najbliższym czasie w naszej parafii przeżywać będziemy:

 

  1. 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie - w kościele bądź prywatnie - w intencji Ojczyzny. Módlmy się o Błogosławieństwo, o zgodę, jedność, pojednanie. pamiętajmy też o Tych, którzy dla Ojczyzny oddawali życie i zdrowie.
  2. Dnia 29 listopada rozpoczniemy nowy Rok Liturgiczny. Adwent jest początkiem nowego czasu. Tu nie tyle chodzi o jakieś postanowienia i wyrzeczenia, ile o uporządkowanie wszystkiego,całego naszego życia i skierowanie naszych myśli i pragnień na Jezusa.
  3. W dniach 11 - 13 grudnia mamy zaplanowane rekolekcje adwentowe. Powinien je poprowadzić ks. Piotr Marzec. Nie mam teraz takiej pewności, że się one odbędą z racji na ograniczenia. Będę informował na bieżąco.
  4. Narodzenia Pańskie bez zmian - 25 grudnia. Podobnie II Dzień Świąt czyli św. Szczepan.
  5. Zakończenie starego roku 2020 w czwartek, 31 grudnia podczas nabożeństwa o godz. 18.00. Podziękujemy za kończący się rok i poprosimy Boga, aby kolejny był nieco lepszy.
  6. Nowy Rok 2021 liturgicznie powitamy o 9.00 i 12.00.
  7. Styczeń - może będzie wizyta duszpasterska. Z pewnością będą zimowe ferie dla dzieci i młodzieży.
  8. 12-14 marca mamy zaplanowane rekolekcje wielkopostne.
  9. 04 kwietnia Wielkanoc.
  10. 09 maja Odpust ku czci św. Stanisława BM, Patrona naszej świątyni.
  11. 30 maja 2021 zaplanowana jest I-sza Komunia święta.
  12. 06 czerwca natomiast Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
  13. 13 czerwca Odpust parafialny ku czci św. Antoniego.